dinsdag 30 juni 2015

Ons voedsel (3a): Hoe is de stijging in productie tot nu toe bereikt?

Zoals aangegeven in de vorige blog is de wereldbevolking in de afgelopen 50 jaar ongeveer verdrievoudigd: van ongeveer 2,5 miljard in 1950 naar 7 miljard in 2010. Gelukkig is het gelukt om al deze mensen te voorzien van voedsel: de voedselproductie is de afgelopen 50 jaar enorm gegroeid: ook de opbrengst per hectare is op een groot deel van de wereld bijna verdrievoudigd. Hoe is het gelukt om de voedselproductie zo sterk te laten groeien?

Wereldwijde graanproductie per ha
Bron:http://www.wri.org/blog/2013/12/global-food-challenge-explained-18-graphics
Een zeer belangrijke oorzaak van deze vergroting van de voedselproductie is de Groene Revolutie geweest, waarbij door de introductie van nieuwe gewas variëteiten, kunstmest, pesticiden, nieuwe irrigatietechnieken, verbeterde zaden en het verstrekken van landbouwkredieten de productie van voedsel enorm is gestegen.

Naast deze stijging van de landbouwproductie is ook de visvangst enorm gestegen (bron naar FAO 2009). In de afgelopen 50 jaar is de visvangst zelfs verzes-, bijna verzevenvoudigd. Ook dit heeft een enorme bijdrage geleverd aan voldoende voedsel voor iedereen.


Ontwikkeling van de wereldwijde visvangst sinds 1950
Bron: http://www.planeetzee.be/lesmodule-print/4

Maar deze toename van de voedselproductie is niet zonder gevolgen gebleven: ze is gepaard gegaan met een enorme beperking van het aantal geteelde gewassen. De belangrijkste trends volgens de FAO in de afgelopen 100 jaar:
- Sinds 1900 is ongeveer 75% van de genetische diversiteit van door boeren gekweekte planten verloren gegaan. Dit komt vooral doordat boeren hun eigen lokale variëteiten verruilden voor genetisch uniforme soorten; vooral vanwege het feit dat deze rassen veel hogere opbrengsten geven.
- 30 procent van de veerassen zijn met uitsterven bedreigd, elke maand sterven er 6 rassen uit.
- Vandaag de dag wordt 75 % van het wereldwijde voedsel geproduceerd met behulp van 12 planten soorten en 5 dieren soorten
- van de 250.000 tot 300.000 plantensoorten zijn ongeveer 80.000 soorten eetbaar. Hiervan worden 150 tot 200 door de mensheid gebruikt. 3 hiervan, rijst, mais en graan, zorgen voor ongeveer 60% van de plantaardige calorieën en eiwitten die de mensen eten.
- Dieren zorgen voor ongeveer 30% van de benodigdheden voor voedsel en landbouw. 12 % van de wereldbevolking is bijna geheel afhankelijk van voedsel producten van herkauwers.

En niet alleen op land is er een verschraling opgetreden. Deze studie laat zien dat van meer dan 230 vispopulaties een gemiddelde reductie van 83% van de vispopulaties is opgetreden.

Kortom hoewel de voedsel productie enorm gestegen is en nog nooit zo hoog is geweest, heeft in de afgelopen 100 jaar ook er een enorme verschraling en uitputting van de biodiversiteit in de voedselproductie plaatsgevonden, met een direct gevolg voor de diversiteit van ons dieet.

Geen opmerkingen: