woensdag 9 september 2015

Ons voedsel (7): blijven de grondstoffen voor de groene revolutie beschikbaar?

De wereldbevolking is enorm gegroeid de afgelopen decennia, sinds de tweede wereldoorlog is de wereldbevolking verdrievoudigd. De voedselproductie heeft hiermee gelijke tred gehouden. De belangrijkste redenen dat deze groei mogelijk bleef zijn de groene revolutie en de mechanisatie van de landbouw. Door de groene revolutie is de opbrengst per hectare wereldwijd enorm toegenomen.

Wereldwijde graan productie per ha
Bron:http://www.wri.org/blog/2013/12/global-food-challenge-explained-18-graphics

Deze groene revolutie bestond uit een palet aan maatregelen, zoals verbeterde zaden en de introductie van nieuwe variëteiten, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe irrigatietechnieken, en het verstrekken van landbouwkredieten. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (boven) en kunstmest (onder) is de afgelopen decennia enorm toegenomen.
Wereldwijd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sinds 1960
Bron: http://ourworldindata.org/data/food-agriculture/fertilizer-and-pesticides/

Wereldwijd kunstmest gebruik sinds 1961
Bron: http://www.regional.org.au/au/asa/2012/plenary/8530_heffer.htm

Hoe de groene revolutie de wereldwijde bevolkingsgroei heeft mogelijk gemaakt, blijkt uit de fosforietproductie (Rock-phosphate, een belangrijkste grondstof voor kunstmest) die gelijk opgaat met de wereldbevolking.

Wereld fosforiet productie versus wereldbevolking
Bron: http://www.resilience.org/stories/2007-08-13/peak-phosphorus#

De productie van zowel kunstmest als bestrijdingsmiddelen is echter een proces wat veel energie kost. De enorme toename van het gebruik van deze middelen heeft onder andere bijgedragen in de toename van de energie-input voor gewassen productie; daarover meer in een volgende blog.

Gelijke trend met de toename van kunstmest en bestrijdingsmiddelen is ook de verdere mechanisatie van de landbouw, het aantal tractoren wereldwijd is de afgelopen 50 jaar bijna verdrievoudigd (bron).

Wereldwijd aantal tractoren
Bron: http://www.econstats.com/wdi/wdiv___1.htm

Einde van de grondstoffen?

Door de groene revolutie is de voedselproductie enorm toegenomen. 2 belangrijke ingrediënten voor deze voedselgroei zijn fosfaat en olie. En deze beide stoffen lijken eindig te zijn.

Voor fosfaat zijn 2 belangrijke bronnen: fosforiet en dierenmest. Fosforiet is sinds 1950 belangrijker als meststof dan dierenmest. Fosforiet is echter een eindige bron, waarvan verwacht wordt dat de maximum productie wordt bereikt in 2040, waarna de productie zal afnemen.

verwachte fosfaat productie tussen 1900 en 2100
Bron: http://www.agci.org/dB/PDFs/09S2_TCrews_StoryofP.pdf

De combinatie van bevolkingsgroei, welvaartsgroei en de groene revolutie is mogelijk geweest dankzij een enorme toename van de oliebehoefte, net zoals met de fosforietwinning, gaat ook de olieproductie gelijk op met de wereldbevolkingsgroei.

Wereldbevolking versus olie productie sinds 1900
Bron: http://www.resilience.org/stories/2007-08-13/peak-phosphorus#

De olieproductie is echter op zijn hoogtepunt, en de verwachting is dat deze zal dalen in de komende decennia: in 68 van de 98 olie producerende landen is de olieproductie al aan het dalen, door oprakende olievoorraden (bron), nieuwe voorraden op steeds moeilijk bereikbare plaatsen maken dat de productie nog redelijk op het maximale niveau kan worden gehandhaafd, maar in 2/3 van de olieproducerende landen is de olieproductie al aan het dalen door oprakende voorraden.

Wereldwijde olieproductie sinds 1920
Bron: http://futureproofkilkenny.org/the-big-picture-2/peak-oil

En daar zit een enorm risico. Terwijl de voedselproductie moet verdubbelen, en de wereldwijde landbouw steeds verder mechaniseert en dus steeds meer olie afhankelijk wordt, kan de olieproductie deze toenemende vraag waarschijnlijk niet voorzien van voldoende olie, of kan het niet meer vanwege klimaatakkoorden.

Een mooie documentaire over het energie gebruik in onze voedselketen is gemaakt door de BBC: a farm for the future:

Geen opmerkingen: